Już nie narkotyki i handel ludźmi. W czasie pandemii przestępcy mają nowe sposoby działania

Już nie narkotyki i handel ludźmi. W czasie pandemii przestępcy mają nowe sposoby działania

Policja, aresztowanie, kajdanki, przestępca / Fotolia.pl / Autor: monartfoto
W październiku Europol opublikował raport, z którego wynika, że cyberprzestępcy w trakcie pandemii COVID-19 opracowali nowe sposoby działania. Kluczowymi trendami wśród cyberprzestępstw był np. SIM swapping polegający na przejmowaniu rachunków płatniczych. Statystyki dotyczące cyberprzestępczości w Polsce nie oddają jednak rzeczywistości, bo polskie organy ścigania wiele z cyberprzestępstw klasyfikują jako klasyczne, w tym przestępstwa gospodarcze, czy oszustwa.

Cyberprzestrzeń, cyberbezpieczeństwo, cyberprzestępczość, cyberterroryzm, walka informacyjna – to pojęcia bardzo często używane w przestrzeni publicznej, nośne i bardzo często błędnie definiowane.

Jednym z ważniejszych aktów prawnych obejmujących zagadnienie cyberprzestępczości jest Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r., która obowiązuje w Polsce od dnia 1 czerwca 2015 r.

Konwencja zakłada prowadzenie priorytetowej wspólnej polityki kryminalnej mającej na celu ochronę społeczeństwa przed cybeprzestępczością w związku z głębokimi zmianami dokonanymi na skutek digitalizacji, konwergencji i trwającej globalizacji sieci informatycznych. Rada Europy dostrzegła, że skuteczna walka z cyberprzestępczością wymaga szybkiej i dobrze funkcjonującej współpracy międzynarodowej w sprawach karnych.

Czytaj też:
Hakerzy pokochali pandemię. Pozwala im na dużo więcej ataków na banki

Konwencja definiuje cyberprzestępczość jako działania skierowane przeciwko poufności, integralności i dostępności systemów informatycznych, jak również nieprawidłowe wykorzystywanie tych systemów, sieci i danych. Rozróżnia się w niej następujące rodzaje cyberprzestępstw:

 1. Przestępstwa przeciwko poufności, integralności i dostępności danych informatycznych i systemów, tj. przestępstwa nielegalnego dostępu, nielegalnego przechwytywania danych, naruszania integralności danych i systemu, niewłaściwe użycie urządzeń,
 2. Przestępstwa komputerowe tj. fałszerstwo komputerowe, oszustwo komputerowe,
 3. Przestępstwa ze względu na charakter zawartych informacji tj. przestępstwa związane z pornografią dziecięcą.

Jak łatwo zauważyć cyberprzestępstwa definiowane przez Konwencję zgrupowane są jako te, które można popełnić wyłącznie poprzez wykorzystanie sieci komputerowych i internetu, komputera lub związane z contentem w sieci.

W polskim kodeksie karnym nie znajdziemy legalnej definicji cyberprzestępstwa pomimo, że w rozdziale XXXIII kk przyjęto rozwiązania będące następstwem podpisania przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości oraz decyzji ramowej 2005/222/WSiSW w sprawie ataków na systemy informatyczne. W związku z tym koniecznym jest przy cyberprzestępczości posiłkowanie się definicjami przyjmowanymi przez UE, Radę Europy, ONZ, Interpol czy też inne organizacje. W pewnym stopniu kwestie cyberprzestępczości zawarte są w ustawie z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, choć działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy nazywane są w ustawie incydentami.

Czytaj też:
Praca zdalna to raj dla cyberprzestępców. Uwaga na dane

Polski ustawodawca spenalizował następujące zachowania:

 • w art. 267 kk - nielegalne uzyskanie dostępu do informacji lub systemu informatycznego i z nimi związane
 • w art. 268 kk- czyny polegające na niszczeniu, uszkadzaniu, usuwaniu, zamienianiu istotnej informacji lub czynnościach zbliżonych
 • w art. 268a kk czyny polegające na niszczeniu, uszkadzaniu, usuwaniu zmienianiu lub utrudnianiu dostępu do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłócaniu lub uniemożliwianiu automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania takich danych
 • w art. 269 kk - czyny polegające na tzw. sabotażu informatycznym
 • w art. 269a kk - czyny polegające na zakłócaniu w istotnym stopniu pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej
 • w art. 269b kk-czyny polegające na bezprawnym wytwarzaniu urządzeń lub programów komputerowych przystosowanych do popełnienia określonych przestępstw, haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych
 • w art. 278a § 2 kk – kradzież programu komputerowego
 • w art. 287 kk – oszustwo komputerowe
 • w art. 293 kk – paserstwo programu komputerowego.

Definicja wypracowana przez Unię Europejską, jako cyberprzestępstwo uznaje działania przestępcze contentowe, klasyczne i związane z naruszeniem praw autorskich, które wymierzone jest przeciwko poufności, integralności danych, sabotaż komputerowy, szpiegostwo komputerowe a także nielegalny podsłuch.

Natomiast definicja przyjmowana przez ONZ w ujęciu szerokim wskazuje, że cyberprzestępczość to nielegalne działania popełnione za pomocą lub dotyczące urządzeń teleinformatycznych, do których zaliczamy między innymi nielegalne posiadanie i rozpowszechnianie informacji wykorzystując fizyczne nośniki lub Internet. Interpol z kolei cyberprzestępczość dzieli na przestępstwa, które mogą wystąpić tylko w Internecie i te wykorzystujące technikę elektroniczną.

Nie można zapominać, że rozwój technologii powoduje, że cyberprzestępczość przynosi większe korzyści przestępcom aniżeli handel ludźmi czy narkotyki, a jednocześnie żaden rodzaj przestępczości nie przekracza granic państw tak jak cyberprzestępczość.

Właśnie dlatego cyberprzestępczość jest w kręgu zainteresowania Europolu w niemniejszym stopniu niż siatki terrorystyczne, nadużycia vatowskie, pranie i fałszowanie pieniędzy, narkotyki, handel ludźmi czy mobilne zorganizowane grupy przestępcze. Dlatego w ramach Europolu powołano europejskie centrum ds. walki z cyberprzestępczością, które rozpoczęło działalność w 2013 roku, które obejmuje zwalczanie takich przestępstw, jak ataki złośliwego oprogramowania (malware), łamanie zabezpieczeń (hacking), wyłudzanie informacji (phishing), włamania do systemów komputerowych, manipulacja danymi, kradzież tożsamości i oszustwa płatnicze oraz seksualne wykorzystywanie dzieci przy pomocy internetu.

W październiku 2020 roku Europol opublikował raport IOCTA 2020, z którego wynika, że cyberprzestępcy w trakcie pandemii COVID-19 opracowali nowe sposoby działania i dostosowali istniejące metody do nowej rzeczywistości, w jakiej znalazło się globalne społeczeństwo. Kluczowymi trendami wśród cyberprzestępstw były SIM swapping polegający na przejmowaniu rachunków płatniczych, oszustwa inwestycyjne, serwisy udostępniające treści pedofilskie oraz ransomware.

Statystyki dotyczące cyberprzestępczości w Polsce nie oddają rzeczywistości, albowiem polskie organy ścigania wiele z cyberprzestępstw klasyfikują jako klasyczne, w tym przestępstwa gospodarcze, oszustwa.

Tomasz Wiliński – adwokat, karnista, MBA, wspólnik zarządzający WILIŃSKI LEGAL Kancelaria adwokacka Tomasz Wiliński spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, European Criminal Bar Association (London), The European Fraud and Compliance Lawyers (EFCL) (London), The Defence Extradiction Lawyer's Forum (DELF London), Stowarzyszenia adwokackiego DEFENSOR IURIS, Polskiego Klubu Lotniczego, zespołu Zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Koła Prawników Zagranicznych i Komisji ds. Komunikacji i Wizerunku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, menedżer sportu
Źródło: Wprost
 1
 • POLEXIT DRODZY RODACY - nasze składki co roku rosną i już przekraczają to co dostajemy, dodatkowo zachodnie firmy wyprowadzają z Polski niebotyczne pieniądze nie płacąc podatków w imię “wspólnego rynku” nieporównywalne z ochłapami które dostajemy. Kiedy wstępowaliśmy to EU były inne czasy teraz EU choruje na wiele chorób I ma za cel wszystkich nimi zarazić bo wg niej “Tylko wtedy bedziemy równi” Samo UK chce z Polską robić interesy ale nie może bo EU zabrania I co jest też przykładem na to że EU ogranicza nas coraz bardziej gospodarczo. Nie można poddawać się tyrani czerwonych bolszewików KODziarstwa i"polskich" folksdojczów w rodzaju Trzaskoskich, Tusków czy Biedroni. Zachód niestety ma poważne problemy za które niedługo przyjdzie nam drogo płacić.To już nie jest ten sen boomera z lat 80tych czy 90tych. Multikulti I lewicowe pomysły zniszczyły Europę Odzyskajmy suwerenność i naszą gospodarkę bo jak na razie zasilamy gospodarkę Niemiec i Francji a nasze firmy nie mają szans ograniczane unijnymi regulacjami narzucanymi przez silniejszych. Jesteśmy kolonią z coraz bardziej ograniczaną namiastką suwerenności. Nie można pozwolić na narzucanie chorych lewicowych ideologi które doprowadziły "Zachód" do poziomu 3go świata. Miejmy odwagę chociaż raz a nie sprzedajmy się za kilka srebrników. Nie straćmy własnego Kraju, nie bądźmy brukselską prostytutką mimo że wielu to odpowiada Poza EU bedziemy mieli więcej możliwości. Budujmy własną przyszłość sami bo przecież możemy i jesteśmy silniejsi niż wam się wydaje. Nikt nie zbudował jeszcze Kraju czekając na łaskę kogoś innego.
  r

  //